Archiwum kategorii: Przetargi 2014

Postępowanie 18/2014

 

word-icon-50x50

zawiadomienie o wyborze oferty (05.01.2017.)

647716-pdf-512
Ogłoszenie które ukazało się w dniu 20.08.2014r w Dzienniku Urzędowym UE
Word-icon
Wyjaśnienia i modyfikacja treści ogłoszenia 08.09.2014r
647716-pdf-512
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 18.08.2014
647716-pdf-512
Sprostowanie wysłane do UE w dniu 08.09.2014
Word-icon
załacznik nr 1 do ogłoszenia – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu
Word-icon
załacznik nr 2 do ogłoszenia Oświadczenie
Word-icon
załacznik nr 3 do ogłoszenia Oświadczenie
Word-icon
załacznik nr 4 do ogłoszenia Informacja
Word-icon
załacznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu A
Word-icon
załacznik nr 6 do ogłoszenia – wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu B
Word-icon
załacznik nr 7 do ogłoszenia – Wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu C
Word-icon
załacznik nr 8 do ogłoszenia – Wykaz służący kwalifikacji Wykonawców
647716-pdf-512
Sprostowanie, które ukazało się w TED 15.09.2014r.

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o udzielniu opublikowane 30.03.2017 w TED

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

 

 

Postępowanie 17/2014

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja magazynów na surowce wtórne na terenie ZUOK.

Word-iconOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
Word-icon
Ogłoszenie o zamówieniu
Word-icon
Wyjaśnienia treści SIWZ 08.08.2014.
Word-icon
Zawiadomienie o wyborze oferty
Word-icon
SIWZ

647716-pdf-512

kosztorys ofertowy B9-budowlanka

kosztorys ofertowy B9-elektryka

647716-pdf-512

kosztorys ofertowy B23-budowlanka

kosztorys ofertowy B23-elektryka

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -1

Projekt budowlany B-9 -2

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -4

Projekt budowlany B-9 -5

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -6

Projekt budowlany B-9 -7

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -9

Projekt budowlany B-9 -10

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -11

Projekt budowlany B-23 -1

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-23 -2

Projekt budowlany B-23 -3

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-23 -4

Projekt budowlany B-23 -5

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-23 -6

Projekt budowlany B-23 -7

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -1

Projekt wykonawczy B-9 -2

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -3 Projekt wykonawczy B-9 -4 Projekt wykonawczy B-9 -5

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -6

Projekt wykonawczy B-9 -7

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -8

Projekt wykonawczy B-9 -9

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -10

Projekt wykonawczy B-9 -11

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-23-1

Projekt wykonawczy B-23-2 –

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-23-3

Projekt wykonawczy B-23-4

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-23-5

Projekt wykonawczy B-23-6

647716-pdf-512

Przedmiar robót B-9 budowlanka

Przedmiar robót B-9 elektryka

647716-pdf-512

Przedmiar robót B-23 budowlanka

Przedmiar robót B-23 elektryka

647716-pdf-512

rysunki B-9-1

rysunki B-9-2

647716-pdf-512

rysunki B-9-3

rysunki B-9-4

647716-pdf-512

rysunki B-9-5

rysunki B-9-6

647716-pdf-512

rysunki B-9-7

rysunki B-9-8

647716-pdf-512

rysunki B-9-9

rysunki B-9-10

647716-pdf-512

rysunki B-9-11

rysunki B-9-12

647716-pdf-512

rysunki B-9-13

rysunki B-9-14

647716-pdf-512

rysunki B-9-16

rysunki B-9-18

647716-pdf-512

rysunki B-9-19

rysunki B-9-20

647716-pdf-512

rysunki B-9-21

rysunki B-9-22

647716-pdf-512

rysunki B-9-23

rysunki B-9-24

647716-pdf-512

rysunki B-9-25

rysunki B-9-26

647716-pdf-512

rysunki B-9-27

rysunki B-9-28

647716-pdf-512

rysunki B-9-29

rysunki B-9-30

647716-pdf-512

rysunki B-9-31

rysunki B-9-32

647716-pdf-512

rysunki B-9-33

rysunki B-9-34

647716-pdf-512

rysunki B-9-35

rysunki B-9-36

647716-pdf-512

rysunki B-9-37

rysunki B-9-38

647716-pdf-512

rysunki B-9-39

rysunki B-9-40

647716-pdf-512

rysunki B-9-41

rysunki B-9-42

647716-pdf-512

rysunki B-9-43

rysunki B-9-44

647716-pdf-512

rysunki B-9-45

specyfikacja techniczna B-9 budowlanka

647716-pdf-512

specyfikacja techniczna B-9 i B-23 elektryka

specyfikacja techniczna B-23 budowlanka

 

Postępowanie 14/2014

Przedmiotem zamówienia jset dostawa 3 pojazdów bezpylnych -śmieciarek

647716-pdf-512Ogłoszenie które ukazało się w dniu 09.07.2014r w Dzienniku Urzędowym UE

647716-pdf-512

Ogłoszenie o udzieleniu zamóienia które ukazało się w dniu 27.08.2014r w Dzienniku Urzędowym UE

647716-pdf-512

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 26.08.2014.

647716-pdf-512

Ogłoszenie przekazane do Urzędu Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 07.07.2014

Word-iconSIWZ
Word-icon
Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Postępowanie 10/2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, sprawnej technicznie i kompletnie wyposażonej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2013 roku) spycharki gąsienicowej o masie eksploatacyjnej minimum 23000 kg przeznaczonej do przemieszczania odpadów na kwaterze składowiska odpadów, wraz z odkupem od Zamawiającego spycharki gąsienicowej TD15M Extra o następujących parametrach: rok produkcji – 2007, nr fabryczny – 33548, silnik spalinowy wysokoprężny – Cummins 6CT8.3, przebieg pracy – 11000 godzin, stan techniczny – sprawna.

Word-icon

Modyikacja treści SIWZ

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Word-icon

SIWZ

Word-icon

Zawiadomienie o wyborze oferty

647716-pdf-512

Wycena-załącznik do SIWZ