Postępowanie 13/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy gazu ziemnego.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4527695d-10c0-11ee-9355-06954b8c6cb9