Postępowanie 14/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa naprawy kół napędowych w kompaktorze.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-427f8b4d-10d4-11ee-9355-06954b8c6cb9