Postępowanie 12/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1bd58e9c-102c-11ee-9355-06954b8c6cb9.