Postępowanie 11/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19986cf0-0c0a-11ee-9355-06954b8c6cb9