Postępowanie 9/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku hali sortowniczej odpadów na terenie ZUOK w Radomiu przy ul. Witosa 94 instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i   jej  uruchomienie zgodnie z przepisami ppoż. Zakres instalacji obejmuje po zaprojektowaniu dostawę i wykonanie kompletnej instalacji wyposażonej w kamery wykrywające pożar, czujki wykrywające dym/ogień, rejestrator CCTV, monitor, centrale monitorującą prace systemu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (02.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ (02.04.2019r.)
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 PFU (02.04.2019r.)
Załącznik nr a) i b) do PFU – rysunek poglądowy z opcją prowadzenia okablowania
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 01
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 02
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 03
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr d) do PFU – rzut dachu
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr e) do PFU – DP7_Przekrój A-A
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr e) do PFU – DP8_Przekrój B-B
 647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (08.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (17.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (26.04.2019r.)