Archiwum kategorii: Dialog techniczny

Postępowanie 15/2019

Przedmiotem postępowania  przetargowego jest  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o.

Zgodnie z art 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest dialog techniczny.

 word-icon-50x50

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 word-icon-50x50

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

word-icon-50x50

Załącznik nr 2 – regulamin

647716-pdf-512-50x50  Zawiadomienie o dopuszczeniu do dialogu (18.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (18.10.2019r.)
Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest przetarg nieograniczony.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w TED (17.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (22.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ, załączniki 1-4 (22.10.2019r.)
word-icon-50x50 załączniki 1-4 – wersja edytowalna.
word-icon-50x50 Załącznik nr 9 wniosek o udostępnienie załączników 5-8.
word-icon-50x50 Identyfikator postępowania
647716-pdf-512-50x50 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_59bd44ce-cad0-4f67-80e6-9ac70e7762e9
647716-pdf-512-50x50  Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (04.11.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (14.11.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu (22.11.2019r.)