Postępowanie 10/2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, sprawnej technicznie i kompletnie wyposażonej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2013 roku) spycharki gąsienicowej o masie eksploatacyjnej minimum 23000 kg przeznaczonej do przemieszczania odpadów na kwaterze składowiska odpadów, wraz z odkupem od Zamawiającego spycharki gąsienicowej TD15M Extra o następujących parametrach: rok produkcji – 2007, nr fabryczny – 33548, silnik spalinowy wysokoprężny – Cummins 6CT8.3, przebieg pracy – 11000 godzin, stan techniczny – sprawna.

Word-icon

Modyikacja treści SIWZ

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Word-icon

SIWZ

Word-icon

Zawiadomienie o wyborze oferty

647716-pdf-512

Wycena-załącznik do SIWZ