Archiwum kategorii: OGŁOSZENIA

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów zwierających azbest

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport
i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05*

 Zaproszenie do złożenia oferty – odbiór, transport i utylizacja azbestu 2024