Zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy wody mineralnej 1,5l

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej o pojemności 1,5l na rok 2024/2025. Ogłoszenie na dostawę wody mineralnej 2024-2025

Zaproszenie do złożenia oferty na środki czystości i ręczniki papierowe

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości w okresie 12 m-cy.  Zapytanie środki czystości, ręczniki 2024-2025

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów zwierających azbest

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05*  Zaproszenie do złożenia oferty – odbiór, transport i utylizacja azbestu 2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady Zapytanie ofertowe pojemniki 05.2024

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych. Zaproszenie do składania ofert – opony maj 2024  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę dezynsekcji pomieszczeń z użyciem pestycydów oraz 12 comiesięcznych przeglądów – zabiegów zwalczania metodą monitoringu szkodników. zaproszenie do składania ofert – zwalczanie szkodników 19.03.2024r

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników na odpady. Zapytanie ofertowe pojemniki 03.2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na dostawę rozdrabniacza (używanego) warunki techniczne maszyny w poniższym załączniku. Wstępne Zapytanie ofertowe – rozdrabniacz II – 02.2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na dostawę rozdrabniacza (używanego) warunki techniczne maszyny w poniższym załączniku. Wstępne Zapytanie ofertowe – rozdrabniacz 02.2024  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy. Zapytanie ofertowe artykuły biurowe 2024 Formularz ofertowy artykuły biurowe

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup elementów do przenośników – tarcze gumowe. Zaproszenie do złożenia oferty – tarcze gumowe I 2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup elementów do przenośników – krążniki i tarcze. Zaproszenie do złożenia oferty – krążniki I 2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady. Zapytanie ofertowe pojemniki 01.2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Monitoring wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków ze składowiska odpadów, ZUOK i hali RDF, monitoring stanu i składu ścieków w roku 2024. zaproszenie do składania ofert MONITORING WÓD PODZIEMNYCH, POWIERZCHNIOWYCH 2024 przedmiot zamówienia monitoring wód i odcieków w 2024r.  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę następujących pojemników plastikowych na odpady Zapytanie ofertowe pojemniki 12.2023

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych, a także analizę czasu pracy w okresie 24 miesięcy. Ogłoszenie pobieranie danych z kart kierowcy i tachografów cyfrowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę plastikowych pojemników  na odpady. Zapytanie ofertowe pojemniki 11.2023

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z ułożeniem bloków betonowych do wykonania murów oporowych według wytycznych Zamawiającego – III WARIANT. Zapytanie ofertowe bloki betonowe 11.2023 III WARIANT

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z ułożeniem bloków betonowych do wykonania murów oporowych według wytycznych Zamawiającego – II WARIANT. Zapytanie ofertowe bloki betonowe 11.2023 II WARIANT  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z ułożeniem bloków betonowych z certyfikatem ognioodporności (REI 60/120/180) do wykonania murów oporowych według wytycznych Zamawiającego. Zapytanie ofertowe bloki betonowe 11.2023

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawy ziemi w ilości 2500 Mg Zaproszenie do składania ofert ziemia 02.11.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników Spółki w okresie 12 miesięcy. Zapytanie ofertowe badania lekarskie

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usług medycznych w zakresie szczepień ochronnych pracowników Spółki w okresie 12 miesięcy. Zapytanie ofertowe szczepienia

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady. Zaproszenie do złożenia oferty – pojemniki 10.2023  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawy konserw mięsnych (posiłek regeneracyjny – 1000 kcal) na rok 2023/2024. Zaproszenie do złożenia ofert – konserwy 2023 – 2024 Formularz ofertowy 09.10.2023r.  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę wyrównania skarp czaszy Składowiska Odpadów znajdującego się w Radomiu przy ul. Witosa 98, na długości około 450 mb. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wyrównania skarp  

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. ogłoszenie przetarg Radkom Przetarg – sprzedaż domu – formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi naprawy ogumienia (wulkanizacji) w okresie 24 miesięcy. Zapytanie wulkanizacja 2023 – 2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Odbiór, transport i utylizację odpadu o kodzie 16 01 03 (zużyte opony). Zaproszenie do składania ofert utylizacja opon 31.08.2023  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia przez Biegłych Rewidentów oferty na badanie sprawozdanie finansowego. zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego 31.08.23r.  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05* Zaproszenie do złożenia oferty – odbiór, transport i utylizacja azbestu  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady. Zaproszenie do składania ofert – pojemniki na odpady 08.2023r.  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Zapytanie środki czystości 2023-2024 Formularz ofertowy środki czystości 2023-2024  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5l na rok 2023/2024. Ogłoszenie na dostawę wody mineralnej 2023-2024  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi wywozu nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków przy ul. Energetyków w Radomiu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami zawartej umowy sukcesywnie według potrzeb w okresie 12 miesięcy. Zaproszenie do złożenia ofert na transport ścieków  

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. Ogłoszenie przetarg – sprzedaż nieruchomości zabudowanej (II) Przetarg – sprzedaż domu – formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawy ziemi. Zaproszenie do składania ofert – dostawy ziemi  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę opon. Zaproszenie do składania ofert – opony maj 2023  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 1. Monitorowanie emisji substancji do powietrza z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu w 2023r. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.2. Wykonanie i montaż dwóch emitorów zastępczych oraz króćców pomiarowych na dwóch emitorach zastępczych     Zaproszenie do złożenia oferty monitoring emisji do […]

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę opon. zaproszenie do składania ofert – dostawa opon 14.04.23r  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy. Termin składania ofert: do 17.04.2023r. do godz. 10:00. Zapytanie ofertowe artykuły biurowe Formularz ofertowy artykuły biurowe  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę opon do pojazdów ciężarowych i dostawczych. Zapytanie ofertowe opony 14.03.2023  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę  dezynsekcji pomieszczeń z użyciem pestycydów (2 opryski) oraz 12 comiesięcznych przeglądów – zabiegów zwalczania metodą monitoringu szkodników. Zaproszenie do złożenia oferty – zwalczanie szkodników (10.03.2023r.)  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Monitorowanie emisji substancji do powietrza z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu w 2023r. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu  zamówienia. Wykonanie i montaż 18 króćców pomiarowych M64x4 (po 3 na każdym przekroju). Zaproszenie do złożenia oferty monitoring emisji do powietrza w ZUOK Opis […]

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia wstępnej wyceny na Kompletną wymianę dwóch przenośników z systemami przejazdu załadunku kompostowni wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej. Zapytanie ofertowe przenośniki – kompostownia Biofix  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia wstępnej wyceny części doprzerzucarki Biofix Zapytanie ofertowe części do przerzucarki BIOFIX 2023 II  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia wstępnej wyceny części do przerzucarki Biofix. Zapytanie ofertowe części do przerzucarki BIOFIX 2023  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Odbiór, transport i utylizację odpadu o kodzie 16 01 03 (zużyte opony). Zapytanie ofertowe utylizacja opon (27.02.2023r.)  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę 4 sztuk opon do Ładowarki ATLAS. Zaproszenie do składania ofert – opony do Ładowarki Atlas.docx  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych i dostawczych. Zapytanie ofertowe opony 15.02.2023  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z ułożeniem bloków betonowych z certyfikatem ognioodporności (REI 60/120/180) do wykonania podwójnego miejsca magazynowego o wysokość 240cm według wytycznych zamawiającego. Zapytanie ofertowe bloki betonowe (09.02.2023r.)  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, transport i usługę montażu dwóch łukowych zadaszeń boksów magazynowych na gotowych elementach betonowych. Zapytanie ofertowe (08.02.2023r.)  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05* wg obowiązującej klasyfikacji odpadów. Opis przedmiotu zamówienia azbest na 2023 rok (07.02.2023r) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AZBEST    

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty nam monitoring wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków ze składowiska odpadów, monitoring stanu i składu ścieków w roku 2023. Zaproszenie do składania ofert MONITORING WÓD PODZIEMNYCH, POWIERZCHNIOWYCH. Przedmiot zamówienia monitoring wód i odcieków w 2023r. (24.01.2023r.)  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05* wg obowiązującej klasyfikacji odpadów. Opis przedmiotu zamówienia azbest na 2023 rok (18.01.2023r)  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon. Zapytanie ofertowe opony 16.01.2023  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:Usługę monitoringu emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzonych do powietrzaz emitorów znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnychw Radomiu w 2022r. w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Pielas – tel. 48 380-20-53.Miejsce poboru […]

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi monitoringu lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 14.12.2022r. Zaproszenie do złożenia oferty – monitoring SSP  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon. Zapytanie ofertowe opony 05.12.2022r  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawy ziemi. Zapytanie ofertowe ziemia 2023  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Pobór prób oraz cykliczne prowadzenie badań materiału po procesie kompostowania oraz frakcji RDF w 2022 roku, zgodnie z załączonym zakresem badań. Zaproszenie do złożenia oferty badania odpadów Zakres badań 2023r_  

Nasze programy i działania