Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  1. Monitorowanie emisji substancji do powietrza z Zakładu Utylizacji Odpadów
    Komunalnych w Radomiu w 2023r. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu  zamówienia.
  2. Wykonanie i montaż 18 króćców pomiarowych M64x4 (po 3 na każdym przekroju).
Zaproszenie do złożenia oferty monitoring emisji do powietrza w ZUOK
Opis przedmiotu zamówienia emisja substancji do powietrza ZUOK