Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Monitoring wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków ze składowiska odpadów, ZUOK i hali RDF, monitoring stanu i składu ścieków w roku 2024.

zaproszenie do składania ofert MONITORING WÓD PODZIEMNYCH, POWIERZCHNIOWYCH 2024
przedmiot zamówienia monitoring wód i odcieków w 2024r.