Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi wywozu nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków przy ul. Energetyków w Radomiu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami zawartej umowy sukcesywnie według potrzeb w okresie 12 miesięcy.

Zaproszenie do złożenia ofert na transport ścieków