Postępowanie 31/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki teleskopowej.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dbf8bc75-98c3-11ee-9ee7-e2087ac16d09