Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do składania ofert na opracowanie: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz oceny zagrożenia wybuchem dla obiektu Rotacyjnego Magazynu Odpadów Niebezpiecznych znajdującego się w Radomiu przy ul. Witosa 96A.

647716-pdf-512-50x50 Zapytanie ofertowe Instrukcje