Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na obsługę Spółki  w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki  oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki – przez podmioty zajmujące się świadczeniem usług brokerskich.

word-icon-50x50 Ogłoszenie – usługi brokerskie (30.05.2019r.)

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. informuje, iż rozstrzygnął konkurs na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki. Niniejszą usługę świadczyć będzie firma NORD PARTNER Sp. z o.o. Departament Ubezpieczeń Jednostek Sektora Publicznego ul. Libicka 16, 87-100 Toruń.