Archiwa autora: Agnieszka Kultys

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy.

http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/zapytanie-ofertowe-art.-biurowe-5.pdf
http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/formularz-art.-biurowe.pdf
http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/formularz-ofertowy-art.-biurowe.xlsx

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego kontenerów

Termin na składanie ofert został przesunięty do dn. 13.05.2021r.

http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/przedmiot-zamowienia-remont-kontenerow-2021.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zdjecia-kontenerow-2021.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego w Radomiu przy ul. Kąkolowej/Stepowej, dz. Ew. nr 115/5 i 115/6 obręb 0230 Wincentów, wraz z dokumentacją środowiskową dla tegoż przedsięwzięcia.

http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zapytanie-ofertowe-koncepcja-dla-budowy-skladowiska.pdf