Przetargi – archiwum 2017

Postępowanie 32/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej. Ogłoszenie o zamówieniu (21.12.2017r.) SIWZ (21.12.2017r.) Wyjaśnienia treści SIWZ  (02.01.2018r.) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (04.01.2018r.)  

Postępowanie 31/2017

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, dostawa i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego oraz zaprojektowanie i wybudowanie hali na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszenie o zamówieniu (14.12.2017r.) SIWZ (14.12.2017r.) Program Funkcjonalno – Użytkowy (14.12.2017r.) Projekt umowy (14.12.2017r.) 2. 17.05.25. warunki przyłączeniowe 3. 17.06.13 Plan zasilania po rozmowie z […]

Postępowanie 30/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej. Ogłoszenie o zamówieniu (06.12.2017r.) SIWZ (06.12.2017r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (12.12.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (15.12.2017r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (20.12.2017r.)  

Postępowanie 29/2017

Przedmiotem postępowania jest usługa najmu wózka jezdniowego podnośnikowego   Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (01.12.2017r.) SIWZ (01.12.2017r.) Informacja z otwarcie ofert (10.01.2018r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (31.01.2017r.)  

Postępowanie 28/2017

Przedmiotem postępowania jest usługa najmu wózka jezdniowego podnośnikowego:  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (23.11.2017r.)  SIWZ (23.11.2017r.) Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (30.11.2017r.) Modyfikacja treści SIWZ (30.11.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (03.01.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (17.01.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01.02.2018r.)  

Postępowanie 27/2017

Przedmiotem postępowania jest najem wózka widłowego o napędzie LPG. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (06.11.2017r.)  SIWZ (06.11.2017r.)   Wyjaśnienia treści SIWZ (09.11.2017r.) Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (30.11.2017r.) Modyfikacja treści SIWZ (30.11.2017r.) Otwarcie ofert – informacja (13.12.2017r.) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (19.01.2018r.)  

Postępowanie 26/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa zagospodarowania frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12.  Ogłoszenie o zamówieniu (25.10.2017r.)  SIWZ (25.10.2017r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (30.10.2017r.) Informacja z otwarcie ofert (06.11.2017r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (13.11.2017r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.11.2017r)  

Postępowanie 25/2017

Przedmiotem postępowania jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (10.10.2017r.)  

Postępowanie 24/2017

Przedmiotem postępowania jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o.                      w Radomiu na okres 12 miesięcy.   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (03.10.2017r.)  

Postępowanie 23/2017

Przedmiotem postępowania jest usługa najmu wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do dziennik Urzędowego UE (27.09.2017r.) SIWZ (27.09.2017r.)  Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (05.10.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (31.10.2017r.)   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (21.11.2017r.)  

Postępowanie 22/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. oraz członków ich rodzin.  Ogłoszenie o zamówieniu (19.09.2017 r.)   SIWZ (19.09.2017 r.) Załącznik nr 8 do SIWZ – Struktura wiekowo- płciowa pracowników Wyjaśnienia treści SIWZ (28.09.2017r.)  Załącznik nr 1 do SIWZ – zmodyfikowany (28.09.2017r.) Wyjaśnienia treści SIWZ II (02.10.2017r.) […]

Postępowanie 21/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zagospodarowanie frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12.   Ogłoszenie o zamówieniu (13.09.2017r.)   SIWZ (13.09.2017r.) Wyjaśnienia treści SIWZ I (18.09.2017 r.)   Informacja z otwarcia ofert (21.09.2017 r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (11.10.2017r.)  

Postępowanie 20/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka widłowego.  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (15.09.2017 r.)  SIWZ (15.09.2017 r.) Sprostowanie do  ogłoszenia o zamówieniu (28.09.2017r.)   Informacja z otwarcie ofert (19.10.2017r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.10.2017r.)  

Postępowanie 19/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa nadzoru inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu (07.08.2017r.)  SIWZ (07.08.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (16.08.2017r.)   Zawiadomienie o wyborze oferty (29.08.2017r.)   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.09.2017 r.)  

Postępowanie 18/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (07.08.2017r.) SIWZ  (07.08.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (08.09.2017 r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (18.09.2017 r.)    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (06.10.2017r.)  

Postępowanie 17/2017

Przedmiotem postępowania jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. Ogłoszenie o zamówieniu (02.08.2017r.) SIWZ (02.08.2017r.)  Zawiadomienie o unieważnieniu (11.08.2017r.)  

Postępowanie 16/2017

Przedmiotem postępowania jest odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów – RDF Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w […]

Postępowanie 15/2017

Przedmiotem postępowania jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. Ogłoszenie o zamówieniu (03.07.2017r.) SIWZ (03.07.2017r.) Załącznik nr 5a – część I (03.07.2017r.) Załącznik nr 5b – część II (03.07.2017r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (07.07.2017r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.07.2017r.)  Wyjaśnienia treści SIWZ II (10.07.2017r.) Informacja z otwarcia […]

Postępowanie 14/2017

Przedmiotem postępowania jest Rozbudowa budynku hali sortowniczej na terenie funkcjonującego Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu. Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (22.06.2017r.)  SIWZ (22.06.2017r.)  Edytowalna wersja formularza JEDZ (22.06.2017r.)  Program Funkcjonalno – Użytkowy (22.06.2017r.) Projekt umowy (22.06.2017r.) Załacznik nr 1 Załacznik nr 2 Załacznik nr 3 Załacznik nr 4 Załacznik nr […]

Postępowanie 13/2017

Przedmiotem postępowania jest usługa dzierżawy (rentalu) i serwisu odzieży roboczej.   Ogłoszenie o zamówieniu (20.06.2017r.)   SIWZ (20.06.2017r.) Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (26.06.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (29.06.2017r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.07.2017r.) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (17.07.2017)  

Postępowanie 12/2017

Przedmiotem postępowania jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Ogłoszenie o zamówieniu (26.04.2017r.) SIWZ (26.04.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (10.05.2017r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (25.05.2017r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (02.06.2017r.)  

Postępowanie 11/2017

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.   Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (26.04.2017r.) SIWZ (26.04.2017r.)   […]

Postępowanie 10/2017

Przedmiotem postępowania jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. ogłoszenie o zamówieniu (07.04.2017r.) SIWZ ochrona (07.04.2017r.) Wyjaśnienia treści SIWZ I (13.04.2017r.) Wyjaśnienia treści SIWZ II (13.04.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (18.04.2017r.) Informacja o unieważnieniu postępowania (20.04.2017r.)  

Postępowanie 9/2017

Przedmiotem postępowania są naprawy i przeglądy eksploatacyjne maszyn budowlanych, ciągników i przyczep rolniczych. Ogłoszenie o zamówieniu (30.03.2017r.) SIWZ (30.03.2017r.)   Informacja z otwarcia ofert (07.04.2017r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (11.04.2017r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13.04.2017r.)  

Postępowanie 8/2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej letniej i zimowej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. ogłoszenie o zamówieniu (06.03.2017r.) SIWZ (06.03.2017r.) wyjaśnienia treści SIWZ (10.03.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (15.03.2017r.) informacja o wyborze oferty (27.03.2017r.) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (30.03.2017.)  

Postępowanie 7/2017

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki są naprawy, konserwacje i przeglądy eksploatacyjne urządzeń typu: żuraw, dźwignik zamontowanych na samochodach ciężarowych. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (07.02.2017.)  

Postępowanie 6/2017

Przedmiotem postępowania jest dostawa ładowarki przeładunkowej. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (02.03.2017r.) zawiadomienie o wyborze oferty (23.02.2017.) informacja z otwarcia ofert (09.02.2017.) odpowiedzi na pytania do siwz (06.02.2017.) odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz (31.02.2017.) SIWZ (25.01.2017) ogłoszenie o zamówieniu (25.01.2017.)  

Postępowanie 5/2017

Przedmiotem postępowania jest najem wózka widłowego. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (10.02.2017.) informacja z otwarcia ofert (06.02.2017) odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz (31.01.2017.) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.01.2017.) SIWZ (24.01.2017.) ogłoszenie o zamówieniu (24.01.2017.)  

Postępowanie 4/2017

Przedmiotem postępowania jest dostawa ładowarki kołowej. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.02.2017.) informacja z otwarcia ofert (02.02.2017.) wyjaśnienia treści siwz (30.01.2017.) wyjaśnienia treści siwz (27.01.2017.) odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz (25.01.2017.) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.01.2017.) SIWZ 18.01.2017. (internet) ogłoszenie o zamówieniu (20.01.2017.)  

Postępowanie 3/2017

Przedmiotem zamówienia są naprawy, konserwacje i przeglądy urządzeń typu: żuraw, dźwignik. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (20.01.2017.0 SIWZ 12.01.2017 ogłoszenie o zamówieniu (12.01.2017.)  

Postępowanie 2/2017

Przedmiotem postępowania są dostawy energii energii elektrycznej. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.01.2017.) zawiadomienie o wyborze oferty (19.01.2017.) informacja z otwarcia ofert (13.01.2017.) wyjaśnienia treści siwz (10.01.2017.) siwz (05.01.2017) ogłoszenie o zamówieniu (05.01.2017.)  

Postępowanie 1/2017

Przedmiotem postępowania jest najem wózka widłowego. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.01.2017.) informacja z otwarcia ofert (16.01.2017) siwz (05.01.2017) ogłoszenie o zamówieniu (05.01.2017.) ​  

Nasze programy i działania