Postępowanie 16/2017

Przedmiotem postępowania jest odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów – RDF Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suple mecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (07.07.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (07.07.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 JEDZ – instrukcja – załącznik 2b (07.07.2017r.)

word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (19.07.2017r.)

word-icon-50x50 Otwarcie ofert  – informacja (09.08.2017r.)

word-icon-50x50 Ogłoszenie o unieważnieniu (11.08.2017r.)