Postępowanie 25/2017

Przedmiotem postępowania jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (10.10.2017r.)