Postępowanie 11/2017

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu,
w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.

 647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (26.04.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (26.04.2017r.)
 647716-pdf-512-50x50 JEDZ-instrukcja – załącznik 2b (26.04.2017r.)
word-icon-50x50 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ (16.05.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dniu 16.05.2017r.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (18.05.2017r.)
word-icon-50x50  Informacja z otwarcia ofert (19.06.2017r.)
word-icon-50x50 Informacja o unieważnieniu postępowania (23.06.2017r.)