Postępowanie 8/2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej letniej i zimowej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

word-icon-50x50 ogłoszenie o zamówieniu (06.03.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (06.03.2017r.)
word-icon-50x50 wyjaśnienia treści SIWZ (10.03.2017r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (15.03.2017r.)
word-icon-50x50 informacja o wyborze oferty (27.03.2017r.)

word-icon-50x50

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (30.03.2017.)