Przetargi – archiwum 2009

Postępowanie 25/2009

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla PPUH RADKOM Sp. zo.o. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

Postępowanie 24/2009

Przedmiotem zamówienia jest usługa prawna w zakresie doradztwa prawnego w związku z realizacją Projektu „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” oraz prowadzenia sporu z konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. i SUTCO Polska Sp. z o.o. – Wykonawcą inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” Nr kontraktu 2002/PL/16/P/PE/034-03/II Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postepowanie 23/2009

Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej ,serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienie treści SIWZ

Postępowanie 22/2009

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla PPUH RADKOM Sp. zo.o. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 21/2009

Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej, serwisu  i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

Postępowanie 20/2009

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

Postępowanie 19/2009

Przedmiotem zamówienia jest najem samochodów ciężarowych na potrzeby PPUH”RADKOM” Sp.zo.o. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 18/2009

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówienia SIWZ  

Postępowanie 17/2009

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego dla PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

Postepowanie 16/2009

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ Załacznik nr 1 Załącznik nr 2

Postepowanie 15/2009

Postępowanie dotyczące usługi zagospodarowania komponentów do produkcji RDF. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 14/2009

Postępowanie dotyczy usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia PPUH RADKOM Sp.z o.o. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ Wykaz maszyn i urządzeń składowanych na wolnym powietrzu Wykaz wartości poszczególnych budynków i budowli Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Postepowanie 13/2009

Dostawy  oleji i smarów dla PPUH”RADKOM” Sp.zo.o. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 12/2009

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa opon do ładowarek Manitou. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia do SIWZ

Postepowanie 11/2009

Przedmiotem postępowania jest usługa utrzymania czystości obiektów PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia do SIWZ(1)

Postepowanie 10/2009

Przedmiotem zamówienia jest usługa prawna w zakresie doradztwa prawnego w związku z realizacja Projektu „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” oraz prowadzenia sporu z konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. i SUTCO Polska Sp. z o.o. – Wykonawcą inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” Nr kontraktu 2002/PL/16/P/PE/034-03/II Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 9/2009

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa prawna w zakresie doradztwa prawnego w zakresie bieżącej obsługi prawnej Spółki. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postepowanie 8/2009

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPUH RADKOM Sp.z o.o. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postepowanie 7/2009

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa smatów i oleji dla PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania Ogłoszenie o zamówieniu Wyjaśnienia do SIWZ(2) Wyjaśnienia do SIWZ Zawiadomienie o proteście  

Postepowania 6/2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zawarciu umowy

Postepowanie 5/2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu  

Postepowania 4/2009

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. Witosa 76 ogloszenie o rozstrzygnieciu Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postepowania 3/2009

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E Ogłoszenie o przetargu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania SIWZ  

Postepowania 2/2009

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Witosa 76. Dostawa ma obejmować usługę kompleksową sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego i odbywać się na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. […]

Postępowania 1/2009

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. Witosa 76. Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postepowanie 2002/Pl/16/P/PE/034-03/II/01

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozruchu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, prób eksploatacyjnych, szkolenia personelu Zamawiającego, analizy porealizacyjnej oraz zaprojektowanie i wyposażenie Zakładu w środki do likwidacji awaryjnych wycieków i rozlań substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ -część IIIa SIWZ-część I SIWZ-część II Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik 1 […]

Postępowanie 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02

Przedmiotem zamówienia jest:  Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w zieleń oraz inne prace” Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ -część I SIWZ -część III-II SIWZ-część II-I SIWZ-część III-I SIWZ-część II-II SIWZ-część II-III SIWZ-część IV Wyjaśnienia teści SIWZ Załącznik 1.1-1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 2 Załącznik 3    

Postepowanie 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/03

Dotyczy postępowania przetargowego na Rozruch Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz z wykonaniem Prób eksploatacyjnych, szkolenia personelu oraz analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia w tybie negocjacji bez ogłoszenia. Ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania  

Postępowanie nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/04

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozruchu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, prób eksploatacyjnych, szkolenia personelu Zamawiającego, analizy porealizacyjnej oraz zaprojektowanie i wyposażenie Zakładu w środki do likwidacji awaryjnych wycieków i rozlań substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ -część I SIWZ -część IIIa SIWZ-część II SIWZ-część […]

Nasze programy i działania