Postepowanie 2002/Pl/16/P/PE/034-03/II/01

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozruchu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, prób eksploatacyjnych, szkolenia personelu Zamawiającego, analizy porealizacyjnej oraz zaprojektowanie i wyposażenie Zakładu w środki do likwidacji awaryjnych wycieków i rozlań substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne.

Word-icon

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

SIWZ -część IIIa

Word-icon

SIWZ-część I

Word-icon

SIWZ-część II

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

RAR

Załącznik 1

RAR

Załącznik 2

RAR

Załącznik 3

RAR

Załącznik 4a cz1

RAR

Załącznik 4a cz2

RAR

Załącznik 4d cz3

RAR

Załącznik 4d cz4

RAR

Załącznik 4d cz5