Postępowanie nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/04

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozruchu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, prób eksploatacyjnych, szkolenia personelu Zamawiającego, analizy porealizacyjnej oraz zaprojektowanie i wyposażenie Zakładu w środki do likwidacji awaryjnych wycieków i rozlań substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne.

Word-icon

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

SIWZ -część I

Word-icon

SIWZ -część IIIa

Word-icon

SIWZ-część II

Word-icon

SIWZ-część III

RAR
załącznik 1

RAR

załącznik 2

RAR

załącznik 3

RAR

załącznik 4a

RAR

załącznik 4b

RAR

załącznik 4c

RAR

załącznik 4d

RAR

załącznik 4e

RAR

załącznik 4f