Postepowania 2/2009

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Witosa 76. Dostawa ma obejmować usługę kompleksową sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego i odbywać się na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zmianami) i Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Word-icon

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

SIWZ