Postępowanie 24/2009

Przedmiotem zamówienia jest usługa prawna w zakresie doradztwa prawnego w związku z realizacją Projektu „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” oraz prowadzenia sporu z konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. i SUTCO Polska Sp. z o.o. – Wykonawcą inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” Nr kontraktu 2002/PL/16/P/PE/034-03/II

Word-icon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia