Postępowanie 9/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0decf47c-0433-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b