Postępowanie 10/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy gazu ziemnego.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-77700d79-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9.