Postępowanie 3/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucje gazu do instalacji znajdujących się w obiektach  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (31.01.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (31.01.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (05.02.2019r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (08.02.2019r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (18.02.2019r.)