Postępowanie 27/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa pojazdu bezpylnego typu śmieciarka z jednokomorową zabudową.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-52b31a14-7712-11ee-a60c-9ec5599dddc1