Postępowanie 26/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy taśm przenośnikowych z montażem.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-681aab79-76f4-11ee-a60c-9ec5599dddc1