Postępowanie 25/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego RADKOM Sp. z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-63baa1fe-640a-11ee-9aa3-96d3b4440790