Postępowanie 18/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-512177be-2f79-11ee-9aa3-96d3b4440790