Postępowanie 16/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e68b6ef0-2211-11ee-a60c-9ec5599dddc1