Postępowanie 1/2011

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  usługi prawnej w zakresie prowadzenia spraw sądowych dotyczących sporu z konsorcjum Polimex-Mostostal SA i SUTCO Polska Sp.zo.o. -Wykonawcą inwestycji Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz innych spraw sądowych związanych z przedmiotową Inwestycją.

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia