Archiwum kategorii: Przetargi 2011

Postępowanie 24/2011

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach na terenie ZUOK.

Word-icon

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

SIWZ

Word-icon

Wyjaśnienie treści SIWZ

Word-icon

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

647716-pdf-512

Załącznik nr 1a

647716-pdf-512

Załącznik nr 1b

647716-pdf-512

Załącznik nr 1c

647716-pdf-512

Załącznik nr 1d

647716-pdf-512

Załącznik nr 1e

647716-pdf-512

Załącznik nr 1f

647716-pdf-512

Załącznik nr 1g

647716-pdf-512

Załącznik nr 1h

647716-pdf-512

Załącznik nr 1i

647716-pdf-512

Załącznik nr 2a

647716-pdf-512

Załącznik nr 2b

647716-pdf-512

Załącznik nr 2c

647716-pdf-512

Załącznik nr 2d

647716-pdf-512

Załącznik nr 2e

647716-pdf-512

Załącznik nr 2f

647716-pdf-512

Załącznik nr 2g

647716-pdf-512

Załącznik nr 2h

647716-pdf-512

Załącznik nr 2i

647716-pdf-512

Załącznik nr 2j

647716-pdf-512

Załącznik nr 3a

647716-pdf-512

Załącznik nr 3b

647716-pdf-512

Załącznik nr 3c

647716-pdf-512

Załącznik nr 3d

647716-pdf-512

Załącznik nr 3e

647716-pdf-512

Załącznik nr 3f

647716-pdf-512

Załącznik nr 3g

647716-pdf-512

Załącznik nr 3h

647716-pdf-512

Załącznik nr 3i

647716-pdf-512

Załącznik nr 3j

647716-pdf-512

Załącznik nr 3k

647716-pdf-512

Załącznik nr 3l

647716-pdf-512

Załącznik nr 3ł

647716-pdf-512

Załącznik nr 3m

647716-pdf-512

Załącznik nr 3n

647716-pdf-512

Załącznik nr 3o