Postępowanie 4/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a479416e-0c33-11ef-bfd2-32fa350b5bfc