Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF.

Przedmiot zamówienia komponent do produkcji RDF 

Zmiana z dn. 23.08.2021r. w treści przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia komponent do produkcji RDF 23.08.