Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego dla obiektów PPUH 'RADKOM” Sp. z o.o.

http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/zapytanie-ofertowe-audyt-energetyczny-2021r..pdf
http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/zalacznik-nr-1-wykaz-obiektow.pdf