Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego kontenerów

Termin na składanie ofert został przesunięty do dn. 13.05.2021r.

http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/przedmiot-zamowienia-remont-kontenerow-2021.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zdjecia-kontenerow-2021.pdf