Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługi przeglądów
i konserwacji urządzeń dźwigowych i podnośników z godnie z warunkami DTR, oraz UTD,
w okresie 12 miesięcy.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeglądy i konserwację urządzeń dźwigowych i podnośników na okres 12 miesięcy