Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na
opracowanie operatu przeciwpożarowego dla hali do produkcji paliwa RDF znajdującej się w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej.

W załączeniu przedmiot zamówienia wraz z załącznikami.

Prosimy o przesłanie oferty do dn. 11.07.2019r. na adres: a.kultys@radkom.com.pl

647716-pdf-512-50x50 20190709_opis przedmiotu zamówienia operat ppoż

647716-pdf-512-50x50 20190708_rzut hali RDF+ oznakowanie ppoz

647716-pdf-512-50x50 20190708_plan graficzny przeciwpożarowy ZUOK

647716-pdf-512-50x50 Dokumentacja wykonawcza_15.03.2019