Przetargi 2019

Postępowanie 17/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej o kodzie 191212 komponent do produkcji RDF . Ogłoszenie o zamówieniu (14.10.2019r.) SIWZ (14.10.2019r.) Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna Zawiadomienie o unieważnieniu (24.10.2019r.)  

Postępowanie 16/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu (14.10.2019r.) SIWZ (14.10.2019r.) Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna Informacja z otwarcia ofert (24.10.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (07.11.2019r.)  

Postępowanie 15/2019

Przedmiotem postępowania  przetargowego jest  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. Zgodnie z art 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest dialog techniczny.   Ogłoszenie o dialogu technicznym   Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego Załącznik nr 2 – regulamin   Zawiadomienie o dopuszczeniu do dialogu (18.10.2019r.) Informacja […]

Postępowanie 14/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej o kodzie 191212 komponent do produkcji RDF . Ogłoszenie o zamówieniu (03.10.2019) SIWZ (03.10.2019r.) internet Załączniki do SIWZ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (14.10.2019r.)  

Postępowanie 13/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego . Ogłoszenie o zamówieniu (23.09.2019r.) SIWZ (23.09.2019r.) Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (07.10.2019r.)  

Postępowanie 12/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (28.08.2019r.) SIWZ (28.08.2019r.) Załączniki do SIWZ wersja edytowalna Informacja z otwarcia ofert (06.09.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (18.09.2019r.)  

Postępowanie 11/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (28.06.2019r.) SIWZ (28.06.2019r.) Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna Informacja z otwarcia ofert (08.07.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (23.07.2019r.)  

Postępowanie 10/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja usługi w zakresie dozorowania i ochrony obiektów, terenu i mienia PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu. Ogłoszenie o zamówieniu (17.04.2019r.) SIWZ (17.04.2019r.) Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SIWZ (19.04.2019r.) Wyjaśnienia treści SIWZ II (24.04.2019r.) Informacja z otwarcia ofert (26.04.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (14.05.2019r.)  

Postępowanie 9/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku hali sortowniczej odpadów na terenie ZUOK w Radomiu przy ul. Witosa 94 instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i   jej  uruchomienie zgodnie z przepisami ppoż. Zakres instalacji obejmuje po zaprojektowaniu dostawę i wykonanie kompletnej instalacji wyposażonej w kamery wykrywające pożar, czujki wykrywające dym/ogień, rejestrator […]

Postępowanie 8/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja usługi w zakresie dozorowania i ochrony obiektów, terenu i mienia PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu. Ogłoszenie o zamówieniu (01.04.2019r.) SIWZ (01.04.2019r.) Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SIWZ (08.04.2019r.) Wyjaśnienia treści SIWZ II (09.04.2019r.) Informacja z otwarcia ofert (12.04.2019r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (16.04.2019r.)  

Postępowanie 7/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Usługa zagospodarowania frakcji nadsitowej. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów. Ogłoszenie o zamówieniu (21.03.2019r.) SIWZ (21.03.2019r.) […]

Postępowanie 6/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej  z 2019r. Zamawiający dopuszcza także ładowarkę z 2018 roku,  z maksymalnym przebiegiem 100Mth. Ogłoszenie o zamówieniu (11.03.2019r.) SIWZ (11.03.2019r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (18.03.2019r.) Wyjaśnienia treści SIWZ II (18.03.2019r.) Wyjaśnienia treści SIWZ III oraz Modyfikacja treści […]

Postępowanie 5/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (05.03.2019r.) SIWZ (05.03.2019r.) Informacja z otwarcia ofert (13.03.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (28.03.2019r.)  

Postępowanie 4/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej”. Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2019r.) SIWZ (08.02.2019r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (14.02.2019r.) F-01 IV kwartał 2018 Ogłoszenie o zmianie zamówienia (14.02.2019r.) Wyjaśnienia treści SIWZ II (19.02.2019r.) Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016 Bilans, Rachunek Zysków i […]

Postępowanie 3/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucje gazu do instalacji znajdujących się w obiektach  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu (31.01.2019r.) SIWZ (31.01.2019r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (05.02.2019r.) Informacja z otwarcia ofert (08.02.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (18.02.2019r.)  

Postępowanie 2/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady Ogłoszenie o zamówieniu (28.01.2019r.) SIWZ (28.01.2019r.) Informacja z otwarcia ofert (05.02.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (14.02.2019r.) Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia (25.02.2019r.)  

Postępowanie 1/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej. Ogłoszenie o zamówieniu (28.01.2019r.) SIWZ (28.01.2019r.) Informacja z otwarcia ofert (06.02.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (14.02.2019r.)  

Nasze programy i działania