Postępowanie 7/2020

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa „Zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej o kodzie 19 12 12 komponent do produkcji RDF”.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (14.04.2020r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ 14.04.2020r.
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (21.04.2020r.)

word-icon-50x50

Informacja z otwarcia ofert (23.04.2020r.)

647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (13.05.2020r.)