Postępowanie 4/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa odbioru i zagospodarowania paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-85b57d78-d505-11ed-9355-06954b8c6cb9