Postępowanie 30/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki po odbudowie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ca65db9-8d2d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd