Postępowanie 3/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa kompaktora.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-324cf407-c48d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b