Postępowanie 29/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka jednokomorowa na podwoziu trzyosiowym.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-21769218-8933-11ee-b55a-a22b2d7f700e