Postępowanie 28/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-18991d4f-7c8b-11ee-9aa3-96d3b4440790